Jdi na obsah Jdi na menu
 


Text 1. přednášky - 1. část

15. 2. 2011

 

Text přednášky o historii Vrbna pod Pradědem

 

 

     Město Vrbno pod Pradědem, jak všichni víme, oslaví letos 24.6. 400 let od povýšení na horní město Hynkem mladším Bruntálským z Vrbna. První písemná zmínka je však mnohem starší. První písemná zmínka stojí v listině, kterou nařizuje Mikuláš II. Opavský, vnuk Přemysla Otakara II., lokátoru Brücknerovi postavit osadu pod hradem Fürstenwald.

    Nyní Vám budu citovat výňatek z listiny: ,, …restaurare et infirmare civitatem seu oppidum  sub castro nostro Fürstenwald vulgo Gesenek noncupatum et judicium en dicta corvalle Gesenek… ´´. V překladu z latiny text znamená: ,, …obnovit či vystavět bývalou osadu pod hradem našim Fürstenwald v místě zvaném Gesenek a zřídit v ní soudní úřad pro celé toto údolí zvané Gesenek… ´´. Soudní úřad se opravdu nacházel v našem městě a ještě ve dvacátém století sídlil ve Vrbně okresní soud, jehož spisy se nacházejí v Zemském archivu v Opavě.

     Doklady o osídlení jsou však z mnohem mladší doby. Jak víme, tak na území dnešního Vrbna pod Pradědem a širokém okolí se nachází zlato, které se zde těžilo snad od jakživa. Podle archeologických nálezů již 1500 let před našim letopočtem probíhala v Suché Rudné těžba zlata. Podle dalších archeologických nálezů měl okolo Rýmařova projít Marcus Aurelius se svou jednotkou.

     Když přitáhli Slované do našich končin, tak byli pouhými zemědělci a zpracovávat kovy se naučili od svých předchůdců, což byli Germáni, které postupně vytlačili z našeho území a ti Germáni, kteří zůstali, splynuli se slovanským obyvatelstvem.

     Naše území se po rozpadu Velké Moravy stalo državou českých panovníků a asi od roku jeden tisíc se v našem okolí rýžuje zlato, o čemž existují písemné doklady, podle kterých v 11. stol. rýžoviště patřila biskupství ve Vratislavi. Tehdejší osada Gesenek měla i velice výhodnou polohu. Procházela tudy důležitá obchodní stezka z Olomouce do Vratislavi. Na Drakově ležena celnice mezi Moravským markrabstvím a Vratislavským biskupstvím. Mezi těmito celky bylo napětí, proto nechal Mikuláš I., syn Přemysla Otakara II., vybudovat soustavu strážních hradů. Údajně měl být vystaven hrad Quinburg jako protějšek Koberštejna pro vyrovnání sil na obou stranách hranice.

     V panství Mikuláše I. za jeho vlády řádili skupiny loupeživých rytířů a lapků. Správce Opavského panství byl donucen Janem Lucemburský vzdát se vévodství a panství. Panství bylo navráceno až Karlem IV., synem Jana Lucemburského.

     V roce 1306 vymřela královské větev Přemyslovců po meči v Olomouci Václavem III., když jel hájit polskou korunu. Jan Lucemburský se oženil s Eliškou Přemyslovnou roku 1309 a nastupuje na český trůn až roku 1310. Od roku 1307 do roku 1310 vládl Jindřich Korutanský. Před Jindřichem vládl Rudolf Habsburský, který v roce 1307 zemřel.

     Podle listiny z roku 1348, nařizuje Mikuláš II.Opavský, syn Mikuláše I. a vnuk Přemysla Otakara II., lokátoru Janu Brücknerovi obnovit velkou osadu Gesenek, která se nacházela na toku Opavy pod hradem Fürstenwald. Rozhodl se skoncoval s loupeživými skupinami v okolí.

    Roku 1377 zemřel Mikuláš II., a po jeho smrti bylo dnešní Vrbensko rozděleno mezi jeho syny. Bruntál a Krnov dostal syn Jan. Podle kroniky Heřmanovic, do zdejšího kraje přitáhl v červnu 1428  Prokop Holý se svými oddíly Husitů, kteří přepadli Heřmanovice (Hermannstadt), a město značně poškodili. Zajali 28 věřících, které povraždili. Jeden z oddílů zaútočil na Vrbno, ale byli poraženi zdejšími horníky posilněnými císařským vojskem Zikmunda Lucemburského z Bruntálu.

     Od roku 1450 si pronajali Vrbensko pánové z Vrbna. Za jejich vlády se odehrálo mnoho bitev na území Moravy a Slezska. Od roku 1467 se na území pánů z Vrbna odehrávaly bitvy mezi Jiříkem z Poděbrad a jeho zetěm a zároveň králem Uherským Matyášem Korvínem. Taktéž na zdejším panství odehrála spousta menších bitev mezi jejich přívrženci. Celé Bruntálské panství koupily v roce 1506 za 3 000 zlatých.

     Můžeme říci, že v 16. a 17. století se hodně stavělo. Budovaly a renovovaly se osady, doly a hrady. Byly to například hrady Fürstenwald, Slovinec nebo tvrz Vřesina. Z hradišť můžeme jmenovat třeba Gesenek, Andělská Hora, Slatina nebo Hlučín. Něco postavili, něco skoupily.

     Dne 26. června roku 1611 bylo město povýšeno Hynkem mladším Bruntálským z Vrbna na horní město VRBNO. Byla založena i první škola ve městě.

     Nyní Vám položím otázku a pak vám odcituji odstaveček ze stránek pana Hlávky. Ještě předtím se vás musím ale zeptat, z čeho se skládá městský znak. … …Co symbolizuje tento znak? …

Teď budu tedy citovat: ,, K oslavám povýšení na město byla ustanovena stočlenná městská garda která se v pozdějších letech zúčastňovala všech oslav ve městě. Městský znak se skládal ze dvou částí v menší horní polovině je zobrazena liška v dolní části pak horník vezoucí rudu z dolu znak je rozdělen zlatým břevnem které přidali páni z Vrbna ze svého erbu. Znak symbolizuje zalesněný kraj oplývající zvěří který byl zcivilizován zásluhou hornictví a pánů z Vrbna. ´´ Konec citace.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář